FC Kontun tiedote olosuhteissamme käytetystä kumirouheesta liittyen YLE:n MOT ohjelmaan 6.2.2017

15.2.2017

Jakomäen hallin kumirouhe tuli vuonna 2011 lopussa saksalaisen Polytan tekonurmitoimituksen mukana. Kumirouhe on autonrenkaista valmistettua SBR-kumirouhetta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL teki hallissamme sisäilmatutkimuksen 2012-2013. Alkuperäistä kumirouhetta on lisätty kentälle kesällä 2014 ja kesällä 2016 lisättiin tanskalaisen Genan toimittamaa rouhetta. Selvitimme Genailta kumirouheen sisällön sekä kävimme läpi THL:n tutkimuksen. Lisäksi selvitimme viranomaisohjeistuksen.

Selvitysten ja saamiemme vastausten perusteella kävi hallissa käyttämästämme SBR-kumirouheesta (käytetyistä autonrenkaista valmistettu kumirouhe) ilmi seuraavaa:

1) Viimeisin viranomaisohjeistus EU-tasolla SBR:n käyttöä koskien on keväältä 2016, jolloin EU antoi päätöksen, jossa REACH-asetuksen mukaisia määritelmiä tarkennettiin, SBR-kumirouheen luokittelua selvennettiin. Päätöksestä ilmenee, että SBR täyttää nämä PAH-normiarvot.

2) SBR on urheilunurmen täyttöaineena hinta-laatusuhteensa, kulutuskestävyytensä ja jousto-ominaisuuksiensa takia paras, eniten käytetty sekä samalla myös paljon tutkittu materiaali.

3) Suomalaisessa jalkapallohallitutkimuksessa (THL) hallin ilmassa PAH-yhdisteiden määrä todettiin pieneksi ja hengitettävien pienhiukkasten määrä oli tavanomaista kaupunkitasoa ja suurin osa siitä oli peräisin ulkoilmasta (ei siis kumirouheesta).

4) Tutkimuksissa havaittiin, että hallistamme imuroiduissa SBR-näytteissä PAH-pitoisuudet (38 mg/kg) olivat yli esimerkiksi leluille asetettujen ohjearvojen (1 mg/kg) mutta toisaalta selkeästi alle enimmäisarvojen. Ylipainehallin ulkoilmavirrat ovat jo toimintaperiaatteensa takia moninkertaisia kiinteisiin sisähalleihin verrattuna ja siksi kenttätason tuuletus on korkeaa luokkaa. SBR voisi aiheuttaa ongelmia ihmiselle, mikäli sitä joutuisi runsas määrä pitkäksi aikaa kosketuksiin ihon kanssa.

5) Tutkimuksessa SBR-rouhetta ei suositeltu kiinteissä jalkapallohalleissa käytettäväksi, mutta samalla todettiin, ”suurella todennäköisyydellä siitä ei aiheudu merkittävää pölyämistä, eikä siten altistumista ihmiselimistöön kertyville orgaanisille aineille”. Jakomäen halli on ylipainehalli, jonka ilmanvaihto on kiinteisiin halleihin erilaisesta rakenteestaan johtuen moninkertainen.

6) Muut mittaustulokset, jotka ilmenevät ao tutkimuksesta, olivat myös selkeästi raja-arvot alittavia juuri suuresta ilmanvaihdosta johtuen.

Tämän hetken tilanne on se, että SBR-kumirouhemateriaali ja sen maahantuonti ja asennus on viranomaisten taholta todettu turvalliseksi.

Mikäli muuta jatkossa tähän kokonaisuuteen liittyen todetaan, tulemme luonnollisesti toimimaan viranomaisten määräysten mukaisesti, sillä turvallisuus ja sen kaikki osa-alueet ovat toimintamme keskeinen arvo.

Tutkimuksia liittyen SBR-kumirouheeseen:

• EU-taso > Reach: paragraph 5 of entry 50 to Annex XVII 
http://www.chemsafetypro.com/REACH_Annex_XVII%20_REACH_Restricted_Substance_List_Simplified_Version.p

• Kotimainen tutkimus hallien sisäilman laadusta ja osana sitä SBR-kumi: http://www.julkari.fi/handle/10024/126355

Suomessa asiasta voi kysyä lisää

• Palloliitto olosuhdepäällikkö Tero Auvinen
auvinen(a)palloliitto.fi

• Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Raimo O. Salonen
salonen(a)thl.fi

VJS:n tiedote pohjana, kirjoittanut Jukka Forsman 14.2.2017