FC Kontun toimihenkilöt risteilivät seuraseminaarissa

14.2.2020


FC Kontun vuosittaiseen seuraseminaariin osallistui 50 toimihenkilöä. Viking XPRS:n Tallinnan risteilyllä lauantaina 8.2. järjestetyssä seminaarissa oli edustettuina kaikki seuran joukkueet.

Johtokunnan jäsen Mika Rajamäki aloitti seminaarin toimihenkilökyselyn esittelyllä ja toteuttamisella. Sen jälkeen valmentajat suuntasivat omaan tilaisuuteensa, jossa valmennuspäällikkö Topi Leinonen kartoitti valmentajien mielipiteitä koulutustarpeista ja seuran valmennuslinjauksista. Varapuheenjohtaja Heli Liuha pohjusti joukkueenjohtajia ja taloudenhoitajia joukkueenjohtajaoppaan tekemisen tarpeesta seuralle ja oppaan sisällön suunnittelua aloitettiinkin jo heti yhdessä.

Seuran talousvastaavat Markku Rahkonen ja Sami Leinonen valaisivat joukkueenjohtajia ja valmentajia seuran talouskäytännöistä, mm. kilometrikorvausten maksamisesta. Ennen Tallinnaan saapumista halliyhtiön edustaja Juha Granbom esitteli vielä hallin nykytilannetta ja toiminnanjohtaja Maria Virolainen päätti tilaisuuden esittelemällä toimihenkilöille vuoden 2020 toimintasuunnitelman painopistealueita.
Yleisö pääsikin heti kertomaan oman mielipiteensä interaktiivisesti seuran tärkeimmistä painopistealueista (kuvassa).

Jäämme mielenkiinnolla odottelemaan toimihenkilöille tehdyn kyselytutkimuksen vastauksia ja niiden analysointia.

Mitkä arvosanat saamme ja miten voimme jatkossa kehittää FC Kontua entistä paremmaksi seuraksi?

Tahtotilaa varmasti meiltä kaikilla löytyy, mutta se vaatii myös konkreettisia tekoja. Seuran pelaajakehitys, laadukas valmennus sekä yhteistyö eri ikäluokkien välillä vaatii jatkossakin meidän jokaisen toimihenkilön aktiivista panostusta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Joukkueiden toimihenkilöt puolestaan tarvitsevat tuekseen aktiivisten vanhempien verkoston. Heidän panoksensa joukkueen toimintaan on erityisen tärkeä, oli sitten kyse yhteiskyydityksistä, varainhankintatapahtumista tai kentän laidalla kannustajan roolista.

Yhdessä me olemme Kontu.

Seuran varapuheenjohtaja Heli Liuha