Johtokunta

FC Kontun johtokunta hoitaa seuran toimintaa ja taloutta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8-10 jäsentä. Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet valitaan seuran syyskokouksessa. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi toimintavuodeksi ja muut johtokunnan jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenistä vähintään neljä on erovuoroisia syksyn vuosikokouksessa.

Johtokunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen tiistai. Johtokunnan käsiteltäväksi toivottavat asiat tulee toimittaa huolellisesti valmisteltuina sähköpostitse seuran puheenjohtajalle.

Seura pitää kaksi varsinaista kokousta vuosittain, kevät- ja syyskokouksen. Kokouksen ajan ja paikan määrää johtokunta. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksissa käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

Johtokunnan jäsenet