Toimintasuunnitelma 2020-21

Yleistä

FC Kontu on elinvoimainen, ammattimainen ja tavoitteellinen jalkapalloseura. Meillä on yhteiset toimintaperiaatteet kaikissa ikäluokissa ja olemme mukana Seurojen Palloliiton Laatuseuraohjelmassa.

Avoimuus, iloisuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys ovat arvomme, joiden varaan muodostuu pelaajan turvallinen arki ja FC Kontun toimintatapa. Meillä on avoin, kannustava ja iloinen ilmapiiri ja haluamme tarjota lähellä olevan harrastusvaihtoehdon pelaajille, valmentajille ja muille toimihenkilöille.

Noudatamme ikäluokkamallia, jossa jokaiselle pelaajalle tarjotaan oman tavoitteensa ja motivaationsa mukaista toimintaa. Harjoittelemme erinomaisissa olosuhteissa omassa Jakomäen hallissa ja omalla Kurkimäen kentällä, joten pystymme myös niiden ansiosta tarjoamaan jokaiselle pelaajalle haasteita ja mahdollisuuksia kehittyä.

Toimintamallejamme ovat säännöllinen koulutus, ikäluokkien välinen yhteistyö ja henkilöstön päivittäinen tuki valmentajille ja muille toimihenkilöille. Näillä malleilla tuemme vapaaehtoistoimijoiden arjessa jaksamista ja mahdollisuutta kehittyä.

Keskeisiä tehtäviä vuonna 2021 ovat talouden uudelleenorganisointi, lapsuusvaiheen toiminnan kehittäminen ja vapaaehtoistoimijoiden tukeminen. Junioreiden joukkuetoiminta on seuran toiminnan ydin ja suunnitellut toimenpiteet tähtäävät joukkueiden toimintaedellytysten vahvistamiseen. Lisäksi tärkeitä teemoja ovat valmentajakoulutus ja viestinnän kehittäminen.

Johtokunta laatii tässä toimintasuunnitelmassa oleville tavoitteille toimenpiteet, joiden ohjausvastuu ja seuranta on johtokunnalla. Lisäksi johtokunta laatii toimintakauden aikana viiden vuoden strategian seuran toiminnan kehittämiseksi.

Tässä toimintasuunnitelmassa ei ole kuvattu junioreiden eikä aikuisjoukkueiden joukkuetoiminnan sisältöjä, joista tietoa löytyy seuran internetsivuilta.

Pelaajakehitys

Pelaajakehityksemme ydintavoitteena on tarjota jokaiselle pelaajalle oman tavoitteensa ja motivaationsa mukaista toimintaa. Toimintamme tarkoituksena on kehittää laajalla rintamalla tasaisen laadukkaita pelaajia ja sitä kautta elinvoimaisia sekä kilpailullisesti menestyviä ikäluokkia
myös vanhimmissa juniori-ikäluokissa T18, P17 ja P20. Haluamme myös kasvattaa pelaajia seuran edustusjoukkueisiin.

Noudatamme joukkuetoiminnassa ikäluokkamallia, jossa vastuuvalmentaja organisoi koko ikäluokan valmennuksen. Noudatamme taso- ja peliryhmäajattelua, mutta emme tee liian pieniä, suljettuja tai tiukasti rajattuja ryhmiä ikäluokkien sisällä. Lisähaasteena tarjoamme harjoittelua ja pelaamista omaa ikäluokkaa ylempänä tai tytöille mahdollisuutta pelata poikien ryhmässä.

Seura järjestää kerran viikossa lisäharjoitukset motivoituneille U7-U13 vuotiaille pelaajille ja talenttiharjoitukset nimetyille U14-U18 pelaajille sekä maalivahtikoulun kaikkien ikäluokkien maalivahdeille.

Pelaajien yksilöllistä kehitystä mitataan taitotestien ja fyysisten testien avulla.

Valmennuslinjauksen päivityksen yhteydessä kaudella 2021 rakennetaan tarkat harjoittelun painopisteet eri ikäluokille.

Valmentajakoulutus

Valmennuspäällikkö tukee ikäluokkien valmennusta ja auttaa valmentajia kehittymään tehtävissään. Palloliiton uudistama valmentajakoulutusjärjestelmä tarjoaa yhä useammalle valmentajalle mahdollisuuden laadukkaaseen koulutukseen niin seuran, alueen kuin Palloliiton järjestämissä koulutuksissa. Myös seuran päätoimiset työntekijät kouluttautuvat jatkuvasti.

Valmentajatyön merkitystä korostetaan tekemällä kaikkien vastuuvalmentajien kanssa kirjalliset sopimukset, joissa määritellään seuran ja valmentajien vastuut ja tehtävät.

Aloittavan ikäluokan valmentajat käyvät aloitusvuonna Futisvalmentajan startti –kurssin sekä saavat perehdytyksen seuran koulutuksessa oman ikäluokkansa valmentamiseen. Jokaiselle valmentajalle tehdään koulutussuunnitelma ja kaikki lapsuusvaiheen valmentajat käyvät vähintään seuran oman koulutuksen.

Seurakehitys

FC Kontu on mukana Seurojen Palloliiton Laatuseura-ohjelmassa. Olemme saavuttaneet tason 3 ja kehitämme tason 4 edellyttämiä toimenpiteitä. 

Pitkäjänteisen seuratoiminnan tavoitteena on kasvattaa seuran pelaajamäärää sekä ammattimaisen toiminnan että säännöllisen markkinoinnin avulla.

Seurakehityksen painopisteenä on päätoimisten työntekijöiden toimenkuvien kehittäminen ja toiminnan laadun parantaminen. Tavoitteena on tehostaa resurssien käyttöä, parantaa henkilökunnan jaksamista ja työn mielekkyyttä.

Pelaajakehityksen laadun nostaminen edellyttää seuran päätoimisten työntekijöiden, palkattujen joukkuevalmentajien ja joukkueiden vapaehtoisten toimihenkilöiden hyvää yhteistyötä. Vapaaehtoisten määrän ja osaamisen lisääminen on seuratoiminnan kehittämisen painopistealue myös vuonna 2021. Seuran toimintamalli perustuu vapaaehtoisten joukkueissa ja seurahallinnossa tekemään työhön. Laaja vapaaehtoistyö on edellytys toiminnan kustannusten säilymiseen kohtuullisena. Vapaaehtoistyö on myös merkittävä tekijä seurahengen muodostajana ja turvaa toiminnan jatkuvuuden.

Seuran viestinnän kehittämistyötä jatketaan. Isoimpana uudistuksena tulee olemaan uusien nettisivujen käyttöönotto. Tavoitteina ovat seuran toiminnasta kertovan viestinnän lisääminen niin julkisissa välineissä kuin seuran sisällä ja viestintään osallistuvien määrän lisääminen. Joukkueita aktivoidaan kirjoittamaan juttuja ja raportoimaan ajankohtaisista tapahtumista Facebookissa ja Instagramissa. Osallistumme aktiivisesti Etelän alueen viestintäverkoston toimintaan.

Seuran toimijat osallistuvat edelleen aktiivisesti Palloliiton seurakehitystyöhön, Palloliiton ja ESLU:n järjestämiin koulutuksiin sekä teematilaisuuksiin. Saadun tiedon hyödyntämistä ja välitystä joukkueille tehostetaan.

Seuran jäsenhankinta nojaa kahteen toimintamalliin. Ympärivuotinen kerhotoiminta ja erityisesti Perhefutis ovat erittäin suosittuja. Tämän toiminnan pohjalta käynnistetään vuosittain uusien ikäkausijoukkueiden toiminta. Yhtä tärkeää on juniorijoukkueiden ammattimainen toiminta ja valmius ottaa mukaan toimintaansa uusia pelaajia ympäri vuoden pelaajien taitotasosta riippumatta.

Talous

Kauden 2020-2021 aikana uudistetaan taloushallinnon toiminnan kuvaus. Tavoitteena on parantaa talouden läpinäkyvyyttä ja tehostaa ja uudistaa taloushallinnan toimintoja. 

Seuran tulot ja menot ovat tasapainossa. Tuloihin haetaan kasvua lopettaneiden määrän vähenemisellä, pelaajamäärän ja maksullisen harrastetoiminnan kasvulla, yhteistyöyritysten avulla ja myös tehostamalla maksuliikenteen seurantaa. Seuran tärkeimpinä tulonlähteinä ovat jäsen- ja seuramaksut sekä Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan toiminta- ja tilankäyttöavustus. Oma halli Jakomäessä ja Kurkimäen kenttä eivät tuota tulevina vuosina seuralle suoraa taloudellista hyötyä, mutta mahdollistavat hyvät harjoitusolosuhteet ja omien olosuhteiden edelleen kehittämisen.

Pelaajien tukirahaston tarkoituksena on turvata seuran pelaajien jalkapalloharrastuksen jatkuminen niissä perheissä, joilla on taloudellisen tilanteen vuoksi vaikeuksia selvitä harrastuksen kustannuksista. Myös tukirahaston varainhankinta edellyttää aktiivisia toimenpiteitä.

Edustusjoukkueiden talous hoidetaan joukkueiden omien budjettien puitteissa johtokunnan valvonnassa. Kaikilla joukkueilla on omat tilit, joiden kautta maksatukset hoidetaan. Nuorisotoimikunta hoitaa seuran kioskimyynnin yhdessä seuran joukkueiden kanssa. Toimikunta huolehtii buffet-myynnistä seuran eri tilaisuuksissa. Toimikunta toimii itsenäisesti omalla budjetillaan.

Iltapäivätoiminta ja koulu- ja päiväkotiyhteistyö

FC Kontu tekee tiivistä yhteistyötä lähialueen koulujen ja päiväkotien kanssa yhteisten tapahtumien muodossa. Päiväkoti- ja kouluyhteistyön tavoitteena on näkyä paikallisen yhteisön arjessa, osallistua kasvatustyöhön myös kenttien ulkopuolella ja saada kontakti jalkapallon harrastamisesta kiinnostuneisiin lapsiin ja perheisiin varhaisessa vaiheessa.

Päiväkodeille tarjotaan tapahtumia FC Kontun kentillä lähellä kunkin päiväkodin toimipisteitä. Tärkeimpänä kohderyhmänä ovat 5- ja 6-vuotiaat. Päiväkodeille tarjotaan myös apua omissa toimipaikoissa järjestettäviin tapahtumiin lainaamalla varusteita.

Kouluille järjestetään jalkapallotapahtumia sekä toiveiden mukaan että FC Kontun aloitteesta. Toiminta järjestetään lähtökohtaisesti siten, että koulut tulevat FC Kontu kentille pelaamaan ja harjoittelemaan omien opettajiensa johdolla yhteistyössä FC Kontun henkilökunnan kanssa.
Tärkeimpänä kohderyhmänä ovat 1. ja 2. luokkien oppilaat.

FC Kontu on mukana myös koulujen liikuntapäivissä, avoimien ovien päivissä sekä erilaisissa perheriehoissa.

Muuta

Seuran toimitilat sijaitsevat Vesalassa FC Kontun Klubitalossa. Vesalan kentän ja sen ympäristön toimintamahdollisuuksia kehitetään edelleen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Stadi Cup Ry:n jäsenenä seura osallistuu kesäkuussa pidettävän Stadi Cupin järjestelyihin. Toimimme edelleen Kontulan yrittäjäyhdistyksen jäsenenä sekä yhteistyössä Kontukeskuksen ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa.

Seura toimii aktiivisesti Suomen Palloliiton toiminnassa tarjoamalla osaamistaan aluehallinnon ja työryhmien toimintaan. FC Kontu tukee Palloliiton organisaatiouudistushanketta ja pyrkii olemaan mukana hanketyössä tavoitteenaan se, että uudessa toimintamallissa huomioidaan Helsingin alueen erityispiirteet ja erityyppisten seurojen toiminta.

FC Kontu ry
Johtokunta