Toimintasuunnitelma 2021-22

Yleistä

FC Kontu on vetovoimainen, ammattimainen ja tavoitteellinen jalkapalloseura. Meillä on yhteiset toimintaperiaatteet kaikissa ikäluokissa ja olemme mukana Seurojen Palloliiton Laatuseuraohjelmassa. 

Avoimuus, iloisuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys ovat arvomme, joiden varaan muodostuu pelaajan turvallinen arki ja FC Kontun toimintatapa. Meillä on avoin, kannustava ja iloinen ilmapiiri ja haluamme tarjota lähellä olevan harrastusvaihtoehdon pelaajille, valmentajille ja muille toimihenkilöille. 

Noudatamme ikäluokkamallia, jossa jokaiselle pelaajalle tarjotaan oman tavoitteensa ja motivaationsa mukaista toimintaa. Harjoittelemme erinomaisissa olosuhteissa omassa Jakomäen hallissa ja omalla Kurkimäen kentällä, joten pystymme myös niiden ansiosta tarjoamaan jokaiselle pelaajalle haasteita ja mahdollisuuksia kehittyä. 

Toimintamallejamme ovat säännöllinen koulutus, ikäluokkien välinen yhteistyö ja henkilöstön päivittäinen tuki valmentajille ja muille toimihenkilöille. Näillä malleilla tuemme vapaaehtoistoimijoiden arjessa jaksamista ja mahdollisuutta kehittyä. 

Vuoden 2021 aikana luodun strategian painopisteet ovat pelaajamäärän kasvattaminen, lapsuusvaiheen toiminnan kehittäminen, tyttöjalkapalloon panostaminen ja vapaaehtoistoimijoiden tukeminen. Junioreiden joukkuetoiminta on seuran toiminnan ydin ja suunnitellut toimenpiteet tähtäävät joukkueiden toimintaedellytysten vahvistamiseen. Lisäksi tärkeitä teemoja ovat valmentajakoulutus ja talousprosessien kehittäminen. 

Johtokunta ja seuran työntekijät ovat laatineet strategisille tavoitteille toimenpiteet, joiden ohjausvastuu ja seuranta on johtokunnalla. 

Tässä toimintasuunnitelmassa ei ole kuvattu junioreiden eikä aikuisjoukkueiden joukkuetoiminnan sisältöjä, joista tietoa löytyy seuran internetsivuilta.

Pelaajakehitys

Haluamme tarjota jokaiselle pelaajalle oman tavoitteensa ja motivaationsa mukaista toimintaa. Pelaajakehityksemme tavoitteena on kasvattaa pelaajia kohti Suomen huippua. Toimintamme tarkoituksena on kehittää laajalla rintamalla tasaisen laadukkaita pelaajia ja sitä kautta elinvoimaisia sekä kilpailullisesti menestyviä ikäluokkia myös vanhimmissa juniori-ikäluokissa T18, P17 ja P20. Haluamme myös kasvattaa pelaajia seuran naisten- ja miesten edustusjoukkueisiin. 

Noudatamme joukkuetoiminnassa ikäluokkamallia, jossa vastuuvalmentaja organisoi koko ikäluokan valmennuksen. Noudatamme U6-U15 ikäluokissa taso- ja peliryhmäajattelua, mutta emme tee liian pieniä, suljettuja tai tiukasti rajattuja ryhmiä ikäluokkien sisällä. T18, P17 ja P20 ikäluokissa teemme edustus-, haaste- ja harrastejoukkueet ikäluokkamallin sisällä. Lisähaasteena tarjoamme pelaajille 
mahdollisuuden harjoitella ja pelata omaa ikäluokkaansa ylempänä sekä tytöille myös 
mahdollisuuden pelata poikien ryhmässä. 

Seura järjestää kerran viikossa lisäharjoitukset motivoituneille U7-U13 -vuotiaille pelaajille ja talenttiharjoitukset nimetyille U14-U18 pelaajille sekä maalivahtikoulun kaikkien ikäluokkien maalivahdeille. 

Valmennuslinjauksen päivityksen yhteydessä kaudella 2022 rakennetaan tarkat harjoittelun painopisteet eri ikäluokille. 

Valmentajakoulutus

Valmennuspäällikkö tukee ikäluokkien valmennusta ja auttaa valmentajia kehittymään tehtävissään. Palloliiton uudistama valmentajakoulutusjärjestelmä tarjoaa yhä useammalle valmentajalle mahdollisuuden laadukkaaseen koulutukseen niin seuran, alueen kuin Palloliiton järjestämissä koulutuksissa. Myös seuran päätoimiset työntekijät kouluttautuvat säännöllisesti. 

Seuralle on myönnetty kaudelle 2021-23 Palloliiton valmennusosaamisen kehittämistukea. VOK -hankkeen tavoitteena on kehittää Itä-Helsingin alueen lapsuusvaiheen valmentajia yhdessä alueen seurojen, FC Viikingit, Valtti, LPS ja HerTo, kanssa. Tuen myötä FC Kontu sitoutuu järjestämään kaksi Futisvalmentajan startti- ja kaksi ikävaihekoulutusta alueella. Tavoitteena on, että seurassamme jokainen U6-U14 valmentaja on käynyt vähintään Futisvalmentajan starttikoulutuksen, Et ole yksin -koulutuksen ja Aseman Lapset ry:n järjestämän tunne- ja vuorovaikutuskoulutuksen. 

Aloittavan ikäluokan valmentajat käyvät Futisvalmentajan starttikoulutuksen sekä saavat seuran koulutuksen oman ikäluokkansa valmentamiseen. Jokaiselle valmentajalle tehdään henkilökohtainen koulutussuunnitelma. 

Valmentajatyön merkitystä korostetaan tekemällä kaikkien vastuuvalmentajien kanssa kirjallinen sopimus, jossa määritellään seuran ja valmentajan vastuu ja tehtävät. 

Seurakehitys

FC Kontu on mukana Seurojen Palloliiton Laatuseura-ohjelmassa. Olemme saavuttaneet tason 3 ja kehitämme tason 4 edellyttämiä toimenpiteitä. 

Seurakehityksen painopisteenä on päätoimisten työntekijöiden toimenkuvien kehittäminen ja toiminnan laadun parantaminen. Tavoitteena on tehostaa resurssien käyttöä, parantaa henkilökunnan jaksamista ja työn mielekkyyttä. 

Pelaajakehityksen laadun nostaminen edellyttää seuran päätoimisten työntekijöiden, palkattujen joukkuevalmentajien ja joukkueiden vapaehtoisten toimihenkilöiden hyvää yhteistyötä. Vapaaehtoisten määrän ja osaamisen lisääminen on seuratoiminnan kehittämisen painopistealue myös vuonna 2022. Seuran toimintamalli perustuu vapaaehtoisten joukkueissa ja seurahallinnossa tekemään työhön. Vapaaehtoistyö on edellytys toiminnan kustannusten säilymiseen kohtuullisina. Vapaaehtoistyö on lisäksi merkittävä tekijä seurahengen muodostajana ja se myös turvaa toiminnan jatkuvuuden. 

Pitkäjänteisen seuratoiminnan tavoitteena on kasvattaa seuran pelaajamäärää ammattimaisen toiminnan ja aktiivisen markkinoinnin avulla. 

Seuran jäsenhankinta nojaa kahteen toimintamalliin. Ympärivuotinen kerhotoiminta ja erityisesti Perhefutis ovat erittäin suosittuja. Tämän toiminnan pohjalta käynnistetään vuosittain uusien ikäkausijoukkueiden toiminta. Yhtä tärkeää on juniorijoukkueiden ammattimainen toiminta ja valmius ottaa mukaan toimintaansa uusia pelaajia ympäri vuoden pelaajien taitotasosta riippumatta. 

Viestinnässä haluamme kertoa seuran toiminnasta sekä ulospäin että seuran sisällä. Seuratasolla sisäisesti tavoitteena on viestiä sekä ajankohtaisista asioista että pidemmän tähtäimen kehitystyöstä oikea-aikaisesti ja kohderyhmille sopivin sisällöin. Ulkoisesti kiinnitämme huomioita siihen, että viestimme palveluistamme ja tapahtumistamme riittävän ajoissa ja mielenkiintoisella tavalla sekä nettisivujemme että sosiaalisen median tiliemme kautta. Sisältöjen luomiseen pyritään sitouttamaan 
mahdollisimman laaja joukko. Joukkuetasolla sisäisessä viestinnässä pyrimme tasalaatuisuuteen jokaisessa joukkueessa ohjeistaen joukkueenjohtajia tässä työssä. Ulkoisesti joukkueita aktivoidaan kirjoittamaan juttuja ja raportoimaan ajankohtaisista tapahtumista omille sosiaalisen median tileillään painottaen instagramia. Seuran uudet nettisivut julkaistiin keväällä 2021 ja niiden sisällön kehittämistä jatketaan. 

Seuran toimijat osallistuvat aktiivisesti Palloliiton seurakehitystyöhön, Palloliiton ja ESLU:n järjestämiin koulutuksiin sekä teematilaisuuksiin. Tiedon jakamista joukkueille tehostetaan. 

Talous

Kauden aikana kehitetään taloushallinnon prosesseja. Tavoitteena on parantaa talouden läpinäkyvyyttä ja tehostaa ja uudistaa taloushallinnan toimintoja. 

Seuran tulot ja menot ovat tasapainossa. Seuran tärkeimpinä tulonlähteinä ovat jäsen- ja seuramaksut sekä Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan toiminta- ja tilankäyttöavustus. Oma halli Jakomäessä ja Kurkimäen kenttä eivät tuota seuralle suoraa taloudellista hyötyä, mutta ne mahdollistavat hyvät harjoitusolosuhteet ja omien olosuhteiden kehittämisen. 

FC Kontu tukirahasto jakaa kertaluonteisia avustuksia heikommassa taloudellisessa tilanteessa oleville pelaajille avustushakemusten perusteella. Tukirahaston varainhankinta edellyttää aktiivisia toimenpiteitä. 

Edustusjoukkueiden talous hoidetaan joukkueiden omien budjettien puitteissa johtokunnan valvonnassa. Kaikilla joukkueilla on omat tilit, joiden kautta maksatukset hoidetaan. Nuorisotoimikunta hoitaa seuran kioskimyynnin yhdessä seuran joukkueiden kanssa. Toimikunta huolehtii buffet-myynnistä seuran eri tilaisuuksissa. Toimikunta toimii itsenäisesti omalla budjetillaan.

Iltapäivätoiminta ja koulu- ja päiväkotiyhteistyö

FC Kontu tekee tiivistä yhteistyötä lähialueen koulujen ja päiväkotien kanssa. Päiväkoti- ja kouluyhteistyön tavoitteina on näkyä paikallisen yhteisön arjessa, osallistua kasvatustyöhön myös kenttien ulkopuolella ja saada kontakti jalkapallon harrastamisesta kiinnostuneisiin lapsiin ja perheisiin varhaisessa vaiheessa. 

Päiväkodeille tarjotaan tapahtumia toimipisteidensä läheisyydessä FC Kontun kentillä. Tärkeimpänä kohderyhmänä ovat 5- ja 6-vuotiaat lapset. Päiväkodeille tarjotaan myös apua omissa toimipaikoissa järjestettäviin tapahtumiin lainaamalla seuran varusteita. 

Kouluille järjestetään jalkapallotapahtumia sekä toiveiden mukaan että FC Kontun aloitteesta. Toimintaa järjestetään lähtökohtaisesti siten, että koulut tulevat FC Kontun kentille pelaamaan ja harjoittelemaan omien opettajiensa johdolla yhteistyössä FC Kontun henkilökunnan kanssa. Tärkeimpänä kohderyhmänä ovat 1. ja 2. luokkien oppilaat. 

FC Kontu järjestää lisäksi alakoululaisten liikuntakerhoja ja on mukana koulujen liikuntapäivissä, avoimien ovien päivissä sekä erilaisissa perheriehoissa. 

Muuta

Seuran toimitilat sijaitsevat Vesalassa FC Kontun Klubitalossa. Vesalan kentän ja sen ympäristön toimintamahdollisuuksia kehitetään edelleen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Stadi Cup ry:n jäsenenä seura osallistuu kesäkuussa pidettävän Stadi Cupin järjestelyihin. FC Kontu toimii edelleen Kontulan yrittäjäyhdistyksen jäsenenä sekä on yhteistyössä Kontukeskuksen ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa. 

FC Kontu ry
Johtokunta