Kutsu FC Kontu ry:n kevätkokoukseen

23.6.2021

FC Kontu ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 7.7.2021 klo 18 Vesalan toimistolla Kontulankaari 15, 00940 Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n määräämät kevätkokoukselle kuuluvat asiat.

Kokouksessa esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

Äänioikeutettuja kokouksessa ovat seuran jäsenmaksun maksaneet 15 vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet. 

Turvaetäisyyksien vuoksi läsnäolo-oikeus on ainoastaan seuran äänioikeutetuilla jäsenillä. Junioripelaajien vanhemmat ja seuran jäsenet voivat seurata kokousta Teamsin välityksellä.  Puhe- ja äänioikeus on ainoastaan kokouspaikalle saapuneilla seuran äänioikeutetuilla jäsenillä. Teamsin kautta kokousta seuraavilla pelaajien vanhemmilla tai seuran jäsenillä ei ole puhe- eikä äänioikeutta kokouksessa. Kokouksen jälkeen on mahdollisuus yhteiseen keskusteluun myös Teamsin kautta kokousta seuranneilla. Kokouslinkki toimitetaan ilmoittautuneille  ennen kokousta. Ilmoittautuminen 6.7. mennessä sähköpostilla olli.venelampi@fckontu.fi

Tervetuloa

Helsingissä 23.6.2021

FC Kontu ry
Johtokunta