Kutsu FC Kontu ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen

11.10.2021

FC Kontu ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 26.10.2021 klo 18 Vesalan peruskoululla, osoite Sakara 5, 00940 Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n määräämät syyskokoukselle kuuluvat asiat.

Kokouksessa mm. vahvistetaan  jäsenmaksujen suuruus, toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 1.11.2021-31.10.2022 sekä valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja  johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

Äänioikeutettuja kokouksessa ovat seuran jäsenmaksun maksaneet 15 vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet. 

Kokoukseen ovat tervetulleita myös junioripelaajien vanhemmat.

Tervetuloa

Helsingissä 12.10.2021

FC Kontu ry
Johtokunta