Tietosuojaseloste

FC Kontu ry:n jäsen- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste

Tämä on FC Kontu ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laatimispäivä: 11.5.2018, päivitetty 19.7.2023

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme, kausikortti- tai muista asiakkaistamme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsen- tai asiakassuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa suhdettamme. Tässä tietosuojaselosteessa on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme. 

Rekisterinpitäjä:

FC Kontu ry, Y-tunnus: 0213541-9
Kontulankaari 15, 00940 Helsinki
sähköposti: toimisto@fckontu.fi

Keräämme henkilötietoja jäsen- ja asiakassuhteen hoitamista varten.

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan ilmoittautuessa täyttämästäsi lomakkeesta. Alle 16 vuotiaan tiedot tallennetaan vain kun siihen on huoltajan suostumus.  Seuran henkilötietoja käsittelevät henkilöt voivat päivittää tietoja tietojen käsittelijälle antamiesi tietojen perusteella tai julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä saatavien tietojen perusteella.  Jos sinulla on käyttäjätunnus Jalkkis.Net palveluun voit itse tarkistaa ja korjata järjestelmässä olevat omat ja alaikäisen lapsesi henkilötiedot.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on

 • jäsenten osalta seuran oikeutettu etu, joka muodostuu lakisääteisistä yhdistyslain edellyttämän jäsenrekisterin ja palkan tai palkkioiden maksamiseen tarvittavien henkilötietojen käsittelystä sekä urheilutoiminnan edellyttämien henkilötietojen käsittelystä
 • seuran urheilutapahtumiin, leireille, jalkapallokerhoihin, iltapäiväkerhoihin ja muuhun ei-jäsenille järjestettävään toimintaan osallistuvien ei-jäsenten asiakassuhteen osalta henkilötietojen käsittelyn peruste on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet

Henkilötietojen antaminen on edellytys jäsenyyden tai sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi osallistua seuran toimintaan, jos et anna tarvittavia henkilötietojasi. Pakolliset tiedot on merkitty ilmoittautumislomakkeella.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Näiltä osin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.  Voit kieltää henkilötietojen käytön markkinointiin ilmoittautumisen yhteydessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, tekemällä kiellon seuran lähettämien markkinointiviestiin liitetyn linkin kautta tai pyytämällä seuran edustajaa tekemään kiellon puolestasi. Jos sinulla on käyttäjätunnus Jalkkis.Net järjestelmään voit lisätä tai poistaa markkinointikiellon myös itse.

Markkinointiin henkilötietoja käytetään vain seuran sinulle lähettämiin yhteistyökumppanien markkinointiviesteihin ja luovutetaan näille yhteistyökumppaneille vain erityistilanteissa tarkan harkinnan jälkeen. Kieltämällä markkinointiviestinnän sinulle ei lähetetä viestejä yhteistyökumppanien jäsenille ja seuran toiminnassa mukanaoleville tarjoamista eduista. Markkinointiviestejä ei missään tilanteessa lähetetä alle 16 vuotiaille.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat ja käsittelevät:

 • seuran ja joukkueiden toimihenkilöt ja seuran työntekijät
 • Zemit Oy, jonka Jalkkis.Net -palvelussa hallinnoimme jäsen- ja asiakasrekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.
 • Vipre Security group, käytämme Vipren palveluita sähköpostin salaukseen.

Säilytämme henkilötietojasi:

 • sähköisessä jäsen- ja asiakasrekisterissä (Jalkkis.Net) kahden vuoden ajan jäsenyyden tai asiakassuhteen päättymisestä. Jalkkis.Net-palvelun tietosuojaseloste, jossa on kuvattu tietojen suojausmenettelyt, on luettavista täältä:  https://jalkkis.net/PublicArea/RegisterInfo.aspx
 • Vipren Security Groupin tietosuojaseloste on luettavissa täältä: https://www.vipre.com/privacy-policy/
 • sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
 • kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan
 • iltapäiväkerhon ilmoittautumislomakkeita säilytetään lukitussa kassakaapissa toimintakauden ajan

Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan

 • Suomen Palloliitolle urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin (Pelipassi) rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään Suomen Palloliiton ylläpitämässä Pelipaikka-rekisterissä. Lisätietoja Suomen Palloliiton noudattamasta tietosuojakäytännöstä voit saada osoitteesta https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/
 • vakuutusyhtiössä urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan vakuutuksen rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään vakuuttajan rekisterissä
 • urheilutapahtumissa osallistumiseen vaadittavien pelaaja- ja toimijaluetteloiden osalta tapahtumajärjestäjille, ja käsitellään tapahtumajärjestäjän rekisterissä.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina seuran osoitteeseen. Voimme pyyntöä käsiteltäessä pyytää tarvittaessa sinua todistamaan henkilöllisyytesi.