FC Kontu ryJulkaistu: 02.04.2024 12.00

Kutsu FC Kontu ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

FC Kontu ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 17.4.2024 klo 18 seuran toimistolla Vesalassa osoite Kontulankaari 15

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n määräämät kevätkokoukselle kuuluvat asiat:

  • esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille;

sekä:

  • täydennetään johtokuntaa 2-4 jäsenellä;
  • päätetään sääntöjen 5 § ja 9 § muuttamisesta;
  • päätetään sääntöjen 10 § muuttamisesta.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

Seuran sääntöjen mukaan johtokuntaan kuuluu 8-10 jäsentä. Syyskokouksessa 25.10.2023 johtokuntaan valittiin puheenjohtajan lisäksi vain 6 jäsentä. Johtokuntaan voidaan siten valita 2-4 uutta jäsentä.

Johtokunta ehdottaa seuran sääntöjen 5 § ja 9 § muuttamista siten, että seuraan voi kuulua varsinaisten jäsenten kanssa yhtäläisin jäsenoikeuksin nk. toimihenkilöjäseniä ja tarvittaessa heiltä voidaan periä eri suuruista liittymis- ja jäsenmaksua kuin muilta varsinaisilta jäseniltä.

Johtokunta ehdottaa seuran sääntöjen 10 § muuttamista siten, että seuran varsinainen syyskokous olisi pidettävä vuosittain viimeistään lokakuussa (vastaa asiallisesti nykyistä sääntömääräystä) ja kevätkokous viimeistään huhtikuussa. Käytännössä yhdistyksen tilinpäätöstä ja tilintarkastuskertomusta ei saada nykyisellään valmiiksi sääntöjen edellyttämässä ajassa.

Äänioikeutettuja kokouksessa ovat seuran jäsenmaksun maksaneet 15 vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet.

Kokoukseen ovat tervetulleita myös junioripelaajien vanhemmat.

Tervetuloa

Helsingissä 2.4.2024

FC Kontu ry
Johtokunta