FC Kontun vuosikokouksen satoa

24.10.2018

Pj. Olli Venelampi
Pj. Olli Venelampi
Markku Rahkonen
Markku Rahkonen
Jenni Hjelt
Jenni Hjelt
Jari "JG" Grönberg
Jari "JG" Grönberg
Sami Leinonen
Sami Leinonen
Ari Lindroos
Ari Lindroos
Jukka "Fore" Forsman
Jukka "Fore" Forsman
Mika Rajamäki
Mika Rajamäki
Riikka Vartiainen
Riikka Vartiainen
Timo Kettunen
Timo Kettunen
Veijo Vainionpää
Veijo Vainionpää

FC Kontun sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Wanhassa Postissa 24.10.2018. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin johtokunnan jäsenet toimintakaudelle 2019.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli vahvistettiin johtokunnan esitysten perusteella toimintasuunnitelma, talousarvio ja perittävät maksut toimintakaudelle 2019. 

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti seuraa jo useamman vuoden johtanut Olli Venelampi. Erovuoroisia johtokunnan jäseniä oli neljä, joten näin monta paikkaa johtokuntaan oli avoinna. Ilahduttavaa on, että johtokuntatyöskentely kiinnostaa, ja valinnoista äänestettiin. Äänestyksen jälkeen johtokuntaan valittiin kahden vuoden kaudelle:

  • Jari Grönberg
  • Jenni Hjelt
  • Sami Leinonen
  • Markku Rahkonen

Valituista Sami Leinonen tulee uutena jäsenenä johtokuntaan. Johtokunnassa jatkavat nyt valittujen lisäksi Riikka Vartiainen, Ari Lindroos, Veijo Vainionpää, Mika Rajamäki, Timo Kettunen ja Jukka Forsman.
Uusi johtokunta järjestäytyy marraskuun johtokunnan kokouksessa.